Hypotheek afbeelding

Hypotheek

Een huis kopen is een ingrijpende financiële beslissing. U sluit een hypotheek af en gaat daarmee een betalingsverplichting aan van 30 jaar. Een goed hypotheekadvies is uitermate belangrijk omdat het u in de loop van de tijd veel geld kan schelen.

Hoe adviseren wij u?

Als u bij ons aanklopt voor een hypotheekadvies, gaan we uiterst zorgvuldig te werk. Als huiseigenaar krijgt u te maken met allerlei financiële, fiscale en juridische regelgeving. Wij leggen u uit wat u kunt verwachten en wat de gevolgen zijn voor uw financiën.

Om uit te zoeken hoe uw hypotheek er precies uit moet zien, inventariseren wij eerst uw persoonlijke en financiële situatie. Maar ook andere informatie is belangrijk, zoals uw toekomstverwachtingen en toekomstwensen. Die zeggen iets over hoe uw vaste lasten zich ontwikkelen. En dat kan de keuze voor een bepaalde hypotheek beïnvloeden.

Na de inventarisatie maken we een analyse, zoeken we uit wat uw mogelijkheden zijn, vergelijken we de hypotheken van meerdere aanbieders en maken we berekeningen. Dan stellen we een adviesrapport op waarin we u laten zien welke oplossingen voor u het meest geschikt zijn. Ook zijn we duidelijk over wat u betaalt voor uw hypotheek en ziet u hoe uw hypotheeklasten er in de komende jaren uitzien.

Uiteraard spreken we ons advies grondig met u door. U krijgt de tijd om alles goed te overdenken.

Hypotheekvormen

Er bestaan in Nederland verschillende hypotheekvormen. Voor welke vorm u in aanmerking komt, hangt vooral af van de vraag of u uw eerste hypotheek afsluit of al een hypotheek heeft en gaat verhuizen.

Eerste hypotheek

Als u als starter op de woningmarkt uw eerste hypotheek afsluit, moet u deze binnen 30 jaar volledig aflossen. De aflossing moet bovendien annuïtair zijn, dat wil zeggen dat u gedurende de looptijd stap voor stap de hypotheekschuld aflost. Alleen met zo´n hypotheek komt u in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. De annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek voldoen aan die regels.

Verhuizen

Heeft u voor 2013 een aflossingsvrije hypotheek, spaarhypotheek of beleggingshypotheek afgesloten en gaat u verhuizen? Dan mag u dezelfde hypotheekvorm behouden, inclusief het recht op hypotheekrenteaftrek. Deze regel geldt alleen voor het oude leenbedrag. Als u een hogere hypotheek nodig heeft, moet u voor het meerdere een extra hypotheek afsluiten. Maar dat deel moet u gedurende de looptijd wel verplicht aflossen. Voor uw nieuwe hypotheek geldt bovendien dat hooguit de helft aflossingsvrij mag zijn.

Annuïteitenhypotheek

Met een annuïteitenhypotheek lost u in het begin van de looptijd weinig af en bestaat het grootste deel van de maandlasten uit rente. Omdat u de hypotheekrente mag aftrekken, profiteert u juist in het begin van een flink belastingvoordeel waardoor de netto maandlasten laag uitvallen.

Naarmate er meer afgelost is, daalt de hypotheekschuld en daardoor betaalt u steeds minder rente. Tegelijk gaat u iedere maand meer aflossen. Uw bruto maandlasten blijven daardoor gelijk. Maar omdat u geleidelijk aan minder rente betaalt, wordt uw belastingvoordeel steeds kleiner. Dat betekent dat uw netto maandlasten langzaam maar zeker stijgen.

Voordelen Annuïteitenhypotheek:
Aan het begin van de looptijd lagere netto maandlasten.
Hypotheek aan het eind van de looptijd volledig afgelost.

Nadelen Annuïteitenhypotheek:
Gaandeweg de looptijd steeds hogere netto maandlasten.
De totale hypotheeklasten over de hele hypotheekperiode zijn hoger dan bij een lineaire hypotheek.

Lineaire hypotheek

Met de lineaire hypotheek lost u iedere maand een vast bedrag af, het aflossingsdeel van de hypotheek blijft dus gedurende de hele looptijd steeds even hoog. Boven op de aflossing betaalt u hypotheekrente over uw totale lening. Dat is in het begin een groot bedrag, want het hele leenbedrag staat dan nog uit. Uw maandlasten zijn dus in het begin hoog. Maar omdat u de hypotheekrente mag aftrekken, heeft u in het begin ook een relatief groot belastingvoordeel. De netto maandlasten vallen daardoor weer iets lager uit.

U lost iedere maand een vast bedrag af, waardoor uw hypotheekschuld daalt en u steeds minder rente betaalt. Doordat het aflossingsdeel even groot blijft, maar het rentedeel kleiner wordt, gaan de totale maandlasten geleidelijk aan omlaag.

Voordelen Lineaire hypotheek:
Gaandeweg de looptijd steeds lagere maandlasten.
De totale hypotheeklasten over de hele hypotheekperiode zijn lager dan bij een annuïteitenhypotheek.
Hypotheek aan het eind van de looptijd volledig afgelost.

Nadeel Lineaire hypotheek:
In het begin van de looptijd hoge maandlasten.

Aflossingsvrije hypotheek

Met een aflossingsvrije hypotheek lost u niets af, u betaalt alleen hypotheekrente. Dat leidt tot lage maandlasten, maar aan het eind van de looptijd is uw schuld even groot als in het begin. U moet uw hypotheek dan aflossen met uw eigen geld, bijvoorbeeld met de opbrengst uit de verkoop van de woning. Of u sluit een nieuwe hypotheek af, maar of u daarvoor in aanmerking komt, hangt af van uw financiële situatie van dat moment.

Voor hypotheken die zijn afgesloten na 2013 geldt dat de hypotheekrente alleen aftrekbaar is als u binnen 30 jaar de hypotheek stapsgewijs aflost. Dat is bij de aflossingsvrije hypotheek niet het geval. Als uw aflossingsvrije hypotheek is afgesloten voor 1 januari 2013, mag u de hypotheekrente nog wel aftrekken, voor maximaal 30 jaar. Gaat u verhuizen dan mag u deze oude stijl aflossingsvrije hypotheek meenemen, maar het aflossingsvrije deel mag dan voor de nieuwe hypotheek hooguit 50% van de woningwaarde zijn.

Voordelen Aflossingsvrije hypotheek:
Lage maandlasten.
Maximaal profijt van hypotheekrenteaftrek (als uw hypotheek is afgesloten voor 1 januari 2013).

Nadelen Aflossingsvrije hypotheek:
De hypotheekschuld blijft even hoog. U moet het bedrag aan het eind van de looptijd in een keer aflossen.
Geen recht op hypotheekrenteaftrek (als uw hypotheek is afgesloten na1 januari 2013).

Oudere hypotheekvormen

Sinds 2013 mag u de hypotheekrente alleen aftrekken als u binnen 30 jaar de hypotheek stapsgewijs aflost. Daardoor raakten een aantal hypotheekvormen uit de gratie: de spaarhypotheek, de spaarbankhypotheek en de beleggingshypotheek. Hypotheekverstrekkers bieden deze hypotheken niet meer aan. Had u een van deze hypotheekvormen afgesloten voor 2013, dan gelden voor u nog de oude regels. 

Met een spaarhypotheek, spaarbankhypotheek of beleggingshypotheek lost u gedurende de looptijd niets af, u betaalt alleen rente. Daarnaast bouwt u een kapitaal op door te sparen, te banksparen of te beleggen. Met het opgebouwde kapitaal lost u aan het eind van de looptijd uw hypotheek in één keer af. Met de spaar- en bankspaarhypotheek heeft u de zekerheid dat u aan het eind van de looptijd voldoende gespaard heeft om de hypotheekschuld af te lossen. De resultaten van de beleggingshypotheek zijn onzeker. Die kunnen meevallen of tegenvallen.

Gerelateerde pagina’s